ALT OM IBG

INTERAKTIV KOMMUNIKATION OG PLANLÆGNING

IBG er en interaktiv kommunikations-platform til mennesker med særligt behov for brugervenlige og sociale it-løsninger. IBG giver borgerne overblik over dagligdagens informationer, ressourcer og aktiviteter på en overskuelig og aktiverende måde, uanset hvor de er.

OVERBLIK OG SAMLINGSPUNKT

IBG består af 11 moduler, der dækker dagligdagens vigtigste områder – tjenesteplan, madplan, aktiviteter, møder mm. IBG kan tilgås via IBG App’en fra borgerens mobile enheder – smartphone og tablet – og fra den store, interaktive skærm, der placeres centralt i borgernes fællesområde. Skærmen er samlingspunkt for borgere og personale og er en afgørende kilde til information og planlægning.

TRYGHED og SELVHJULPENHED

IBG giver borgere tryghed ved at gøre hverdagen overskuelig og forudsigelig. Desuden understøtter platformen flere udviklingsmål indenfor det sociale område – bl.a. styrkelse af selvhjulpenhed og digitale kompetencer. En landsdækkende undersøgelse fra Socialt Udviklingcenter SUS dokumenterer fx, at IBG giver borgere, der er forbeholdne overfor IT, større mod på at anvende nye digitale teknologier, som fx. iPad.

OVERBLIK

Udvalgte fakta

Hurtigt overblik
Nem navigation
Kørestolsvenlig
Visuel formidling med fotos, piktogrammer og farver

Et levende hus

Fællessiden giver det store overblik for borgere, personale og gæster. Siden præsenterer husets aktiviteter på en overskuelig, inspirerende og aktiverende måde. Og så er den et godt signal udadtil, fordi den viser gæster, at I har et levende hus.

Det fulde overblik

Fællessiden viser dagens tjenesteplan, dagens menu, dagens aktiviteter, dagens møder, nyheder, fotogalleri, vejrudsigt og rejseplan. Modulerne Booking og Hos os tilgås via menuen i bunden af skærmen.

Tilgængelighed

Man kan bevæge sig rundt i modulerne ved hjælp af den lettilgængelige menubar placeret i bunden af fællessiden, så også kørestolsbrugere kan nå den.

GRUPPER

Udvalgte fakta

Personlig adgang til grupper i IBG App
Fællesskaber på tværs af afdelinger og centre
Borgere og medarbejdere kan lave opslag direkte fra IBG App
Mulighed for at kommentere opslag
Gruppevæg der samler nyeste opslag i en gruppe
Gruppevæg, der samler nyeste opslag fra alle grupper, man er medlem af
Indstilling af rettigheder for det enkelte medlem i gruppen

NETVÆRK PÅ TVÆRS

IBG Grupper er et nyt modul, der giver brugerne adgang til at deltage i fællesskaber på en ny måde og forbindes på tværs af afdelinger og traditionelle fælleskaber via IBG App’en. Med IBG Grupper kan brugerne lave opslag, kommentere, like og vigtigst af alt skabe kontakter i lukkede grupper.

IBG Grupper er en integreret del af IBG platformen og tilbyder borgere og personale at kunne være en del af virtuelle netværksgrupper på tværs af boenheder, geografi og interesser. Både borgere og medarbejdere kan blive medlem af grupperne, hvor der kommunikeres, informeres, kommenteres, inviteres og socialiseres. Alt sammen online via IBG App enten fra en smartphone eller en tablet. Mulighederne og sammensætningerne i grupperne er uendelige og danner grundlag for meningsfulde relationer for både borgere og personale.

IBG Grupper adskiller sig fra andre sociale medier, ved at tilbyde borgerne IBGs kendte enkle visuelle design, der tilstræber at gøre brugen af IBG Grupper let tilgængelig for mange forskellige borgergrupper uanset alder og funktionsniveau. Det sociale liv i IBG Grupper findes kun som en del af IBG Platformen og tilbyder dermed sikkerhed for borgerne ved at være i sit eget lukkede system.

BRUGER-SCENARIER
Borgerne kan være en del af interessegrupper med andre borgere fra samme afdeling og på tværs af tilbud og kommuner. Det kunne eksempelvis være en fangruppe af en fodboldklub eller en dansktop-gruppe? Eller en social netværksgruppe for herreklubben eller det band/kor, man som borger er medlem af? Eller som et fælles mødested for beboerudvalget?

Personalet kan selvfølgelig også være en del af og drive grupperne sammen med borgerne. Det kunne være som en del af et lokalt arrangementsudvalg, forskellige typer af aktivitetsklubber – måske en motionsklub eller den lokale IT-café? Eller også kunne en gruppe oprettes frem mod en borgers handleplansmøde, hvor borgeren og relevant fagpersonale kan dele information, lave aftaler og have en løbende fælles dialog.

Endelig kan personalet oprette grupper, hvor medlemmerne fortrinsvis er andet personale med henblik på planlægning og koordinering.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I IBG GRUPPER.

NYHEDER

Udvalgte fakta

Formidling med fotos, video og piktogrammer
Planlæg nyhedsvisning med start- og slutdato
Genbrug eksisterende data
Del nyheder med andre afdelinger

Nyhedsmodulet anvendes, når der skal formidles vigtig information til borgere og personale – fødselsdage, lukning af vandet eller besøg i huset. På fællesskærmen vises nyhederne i karrusel og herfra kan man trykke sig ind på den enkelte nyhed.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MODULERNE I IBG.

AKTIVITETER

Udvalgte fakta

Til- og afmelding på skærm og i app
Infotyper: Tid, sted, pris, deadline og maks. deltagere
Formidling med fotos, video og piktogrammer
Automatisk gentagelse af faste aktiviteter
Dagens aktiviteter markeres med et “I dag”-skilt
Igangværende aktiviteter markeres med et “Nu”-skilt

I dette modul annonceres aktiviteter, udflugter og ferierejser for borgerne. Her har borgerne overblik over, hvad de kan deltage i og adgang til alle relevante informationer (tid, sted, pris).

Det er muligt at oprette klubber, hvortil der kan knyttes faste aktiviteter, og personalet kan tilknytte billeder, videoer og piktogrammer, der styrker forståelsen af og interesse for aktiviteten. Der er desuden mulighed for at planlægge aktiviteter og ferier langt ud i fremtiden, og ved oprettelse af en aktivitet kan det vælges, hvilket tidsrum aktiviteten skal vises i, så informationen styres på den mest pædagogiske måde.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I AKTIVITETS-MODULET.

BOOKINGER

Udvalgte fakta

Overblik over tilgængelige ressourcer
Nem og intuitiv booking-funktion
Fribooking – valgfrit start- og sluttidspunkt
Del ressourcer med andre afdelinger
Skemabooking – faste tidsintervaller

I dette modul kan borgere og personale booke ressourcer som fx køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr direkte på skærmen. Ressourcer kan deles på tværs af afdelinger, så alle ressourcer er til rådighed for alle borgere.

Der er mulighed for fribooking og skemabooking. Med skemabooking booker man ressourcer i fast definerede tidsrum. Ved fribooking kan borgeren frit vælge start- og sluttidspunkt for en booking.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I BOOKING-MODULET.

MADPLANEN

Udvalgte fakta

Nem og hurtig oprettelse af måltider
Stort bibliotek med madbilleder
Tilføj nemt egne madbilleder til biblioteket
Til- og afmelding på skærm og i app
Mulighed for at bladre frem i ugens dage
Mulighed for at dele madplan mellem flere afdelinger

Madplanen viser dagens måltider i billeder og tekst og giver mulighed for at bladre frem i ugens dage. Til hvert måltid kan der knyttes op til fire billeder, som tilsammen viser menuen. Der ligger mange madbilleder klar i systemet, og det er nemt at lægge sine egne madbilleder op. Borgerne kan forhåndstilmeldes måltider ved hjælp af administrationssystemet, og både borgere og ansatte kan til- og afmelde sig måltider fra IBG Skærmen med deres personlige profil.

Det tager under 2 minutter at oprette et indbydende måltid i IBG.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I MADPLANS-MODULET.

TJENESTEPLANEN

Udvalgte fakta

Tjenesteplanen kan tilpasses direkte på skærmen
Hele eller dele af tjenesten kan markeres med ekstra information fx ”ude på tur”
Mulighed for at indstille forskellige grader af detaljering
Opsæt foruddefinerede tjenesteplaner og rul
Nattevagter markeres med måne-symbol

Tjenesteplanen giver et hurtigt, visuelt overblik over, hvem der er på arbejde og hvem, der kommer senere. Det er både muligt at importere vagtplaner fra andre systemer eller anvende IBGs enkle vagtplansværktøj til planlægning.

Borgerne vænner sig til selv hente information fra den lettilgængelige og overskuelige tjenesteplan, og de bliver dermed mere selvhjulpne. Hermed frigøres tid for personalet, der også altid har fuldt overblik over hvem, der er på vagt, og hvornår.

Der kan vælges mellem flere visningstyper med forskellige detaljeringsgrader – alt efter jeres behov.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I TJENESTEPLANS-MODULET.

MØDER

Udvalgte fakta

Visning af dagsorden
Praktisk info med tidspunkter og lokationer
Dagsorden kan formidles med billeder og piktogrammer
Forslag og kommentarer kan tilføjes fra IBG Skærmen og app’en
Opret gentagelsesrække af møder

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møder inkl. dagsorden. Punkter på dagsordenen kan visualiseres med billeder og piktogrammer. Borgere og personale kan skrive forslag til mødet fra IBG Skærmen ved hjælp af deres individuelle login.

Under møder kan Mødemodulet anvendes som omdrejningspunkt ved den store skærm. Erfaringer viser, at dette sætter borgenes forslag i centrum og at det stimulerer borgernes interesse for at anvende IBG.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I MØDE-MODULET.

BORGER PROFILER

Udvalgte fakta

Stamdata inkl. billede, beskrivelse og kontakt-informationer
Mulighed for præsentationsvideo
Borgerens fotos, videoer og dokumenter
Mulighed for at benytte alias i stedet for eget navn
Overblik over egne data, tilmeldinger og muligheder i IBG App’en

Borgerprofilen indeholder en beskrivelse af borgeren og giver mulighed for at tilknytte en række informationer. Profilen styrker borgerens identitet og oplevelse af at høre til, og så er den borgerens nemme adgang til at lave tilmeldinger og bookinger. Alle borgerens aktiviteter og informationer registreres på profilen.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED BORGERPROFILER.

PERSONALE PROFILER

Udvalgte fakta

Stamdata inkl. billede, beskrivelse og kontakt-informationer
Mulighed for præsentationsvideo
Borgere og pårørende kan let finde information om medarbejdere
Stamdata er lettilgængelige for andre medarbejdere

Personaleprofilen indeholder en beskrivelse af medarbejderen med mulighed for at tilknytte kontaktinfo som telefonnummer og e-mail.

Profilerne giver borgere og gæster et hurtigt overblik over personalet og en bedre forståelse af hvilken type mennesker, de ansatte er.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED MEDARBEJDERPROFILER.

DOKUMENTER / MIT ARKIV

Udvalgte fakta

Adgang til personlige dokumenter med den personlige profil
Adgang til personligt arkiv i IBG App
Samling af fotos, videoer og dokumenter
Deling til den enkelte
Kan målrettes individuelt
Kan anvendes i grupper

I dokument-mappen ligger alle stedets vigtige dokumenter, der vises i stort, letlæseligt format.

Dokument-modulet er tæt knyttet til udviklingen af IBG. Udgangspunktet for IBG er den klassiske opslagstavle, hvor dokumenter hænger hulter til bulter i forskellige størrelser og kvaliteter. Tanken med IBG var at samle alle stedets dokumenter, så de kan tilgås ét sted på en ensartet, overskuelig og letlæselig måde.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I MODULET DOKUMENTER / MIT ARKIV.

GALLERI

Udvalgte fakta

Opret fotoalbums fra ture, aktiviteter og klubber
Hurtig upload med mulighed for billedredigering
Diasfunktion på fællesskærmens forside
Tilknyt albums til en borgers profil
Borgere kan tagge sig selv, så fotos tilknyttes deres profil

I galleriet kan borgere se billeder og videoer fra aktiviteter, ture og rejser. Galleriet er opdelt i albums, så det er nemt at danne sig et overblik, og fra skærmen kan borgere og ansatte tagge sig selv. De fotos, borgerne tagger, tilføjes automatisk deres personlige profil.

På storskærmen kan borgerne sammen se billeder fra den seneste tur og det er en god ressource for samvær. Galleriet er også et nemt sted at tilføje indhold, når I starter op med IBG – fx fotos og video fra tidligere ture.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE I GALLERI-MODULET.

IBG MANAGER

Udvalgte fakta

Nemt at oprette, opdatere og vedligeholde informationer
Logisk opbygning
Kræver ingen særlige IT-kundskaber

I det daglige arbejder personalet i IBGs administrationsdel IBG Manager, hvor de lægger indhold ind i IBG – aktiviteter, nyheder, madplaner etc. IBG Manager har en enkel og brugervenlig opbygning og gør det nemt at oprette måltider, aktiviteter og ressourcer på en letforståelig og inspirerende måde. Erfaringen viser, at det tager ca en uge får man er helt fortrolig med at IBG Manager og føler sig hjemmevant i systemet.

RING PÅ 3615 0520 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED IBG MANAGER.