CERTIFICERING SIKRER FULDT UDBYTTE

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at vores brugere får det fulde udbytte af IBG. IBG Certificering er et tilbud til jer, der anvender eller skal til at anvende IBG platformen som en del af jeres daglige arbejde. Med certificeringen ønsker vi at opkvalificere medarbejdere til at anvende IBG på en måde, der giver borgere og personale mest mulig værdi i hverdagen. Vi sammensætter certificeringsforløbet i samarbejde med jer med udgangspunkt i jeres specifikke behov og målsætninger, som vi tager aktiv del i at afdække og formulere.

IBG Certificering udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, der varetager undervisningen på Modul 4. Vi udbyder desuden andre mediepædagogiske kurser i samarbejde med Absalon.

Fagmoduler

IBG Certificering består af en række enkeltstående moduler – et basismodul og tre specialmoduler. Når man vælger at implementere IBG, vil man automatisk modtage undervisning i basismodulet som en del af implementeringen. Basismodulet skal gennemføres, inden der kan modtages undervisning i de øvrige moduler. Tilbud, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for IBGs kerneområder, kan tilkøbe de øvrige moduler. Ud over basismodulet kan medarbejdernes certificeringsforløb frit sammensættes, og der er ingen bestemt rækkefølge for gennemførelsen af modulerne. Man kan med andre ord sagtens vælge at tage Modul 4 uden at tage Modul 2 og 3.

Vi udbyder to certificeringsforløb i foråret og efteråret 2018. Begge forløb er tilrettelagt, så man kan tage et sammenhængende forløb med certificering i alle moduler.  Vi sammensætter også skræddersyede certificeringsforløb.

Hvilke medarbejdere?

Ofte vil det være et repræsentativt udvalg af medarbejderne, der gennemfører basismodulet. Jo flere hænder, der er med til at implementere IBG, jo bedre afsæt for at komme godt i gang. Herefter vil det være forskelligt, hvor mange ressourcer der investeres i en yderligere certificering. På nogle tilbud vil det være en eller flere nøglepersoner, som er ansvarlige for IBG i det daglige, på andre vil det være en hel medarbejdergruppe.

Hvornår er man certificeret?

IBG Certificering er en ramme for tilegnelse af kompetencer, mere end det er en model, der forudsætter gennemførelse af alle moduler. Da behov og målsætninger for at anvende IBG er forskellige fra sted til sted, vil det også være forskelligt, hvilke moduler der er relevante for det enkelte tilbud og dermed hvilke typer af certificering. For nogle vil det være Modul 2 alene, for andre vil det være alle modulerne. Det væsentlige er, at man ikke nødvendigvis behøver at deltage i alle moduler for at opnå certificering.

Deltagere modtager et certificeringsbevis for hvert modul, der gennemføres.

Vi sammensætter også skræddersyede certificeringsforløb for kommuner og tilbud efter jeres behov. Ring til os på 3615 0520 og hør mere om mulighederne.