GDPR: DATABEHANDLER AFTALE

I kan trygt opbevare borgernes persondata i IBG – også når de nye EU-regler træder i kraft 25. maj. IBG overholder nemlig alle de krav, som stilles til håndtering af persondata efter de nye regler i GDPR – General Data Protection Regulation.

De nye regler i GDPR kræver, at I dokumenterer, at I har kontrol med jeres persondata – også når de er overladt til os. I skal derfor lave en databehandleraftale med os, der beskriver, hvordan vi må behandle jeres data. Det er den dataansvarliges ansvar at sørge for at der er indgået en databehandleraftale. Den dataansvarlige vil oftest være kommunen eller i nogle tilfælde den enkelte tilbudsleder, som har indgået aftale med IBG ProReact om anvendelse af IBG systemet.

Databehandleraftalen omhandler IBGs anvendelse af borgernes data. Aftalen foreskriver bl.a.

  • at vi ikke anvender borgernes persondata til ulovlig markedsføring eller sælger dem videre
  • at vi på forespørgsel kan fremvise alle de data, vi har om en person
  • at vi videregiver jeres instrukser om, hvordan borgernes persondata må behandles, til vores underleverandører

Comments are closed.