PLEJEHJEM VERSION 2.0

IBG styrker dialogen på Søndersøhave

I Gentofte Kommune ønskede man en interaktiv dialogplatform for at styrke dialogen med borgere og pårørende i plejeboligbebyggelser og på aktivitetscentre. Valget faldt på IBG.

Gentofte Kommune, Social & Sundhed ønskede en fælles kommunikationsplatform, der kunne styrke dialogen mellem medarbejdere, beboere og pårørende. I Social & Sundhed handler livskvalitet om at støtte borgere i at være mest muligt selvhjulpne i hverdagen. Det kræver, at informationer er lettilgængelige, overskuelige og aktiverende.

Fælles dialogplatform

Efter en grundig markedsanalyse faldt valget på den interaktive borgerguide IBG. IBG giver overblik over dagens informationer på store, interaktive touchskærme placeret centralt i beboernes fællesområder. Der er også adgang til IBG fra PC og tablet via IBG App’en, så al information er tilgængelig, uanset hvor man er.

IBG er social IT

IBG er let at bruge og bryder hverdagen ned i 10 overskuelige moduler, som bl.a. viser madplaner, aktiviteter, nyheder og fotoalbums. De ældre kan nemt finde frem til relevant information og med få tryk tilmelde sig aktiviteter fra skærmene. Skærmene er store og klare, der er mulighed for oplæsning af teksten, og menuen er placeret i bunden af skærmen, så også kørestolsbrugere kan navigere rundt i informationerne.

Kendt fra handicap området

En af grundene til at man valgte IBG var, at det er en kendt og velafprøvet løsning, der har kørt med succes på handicap-området i flere år. Brugeroplevelsen er i top, og mange steder er IBG med til at løfte borgernes selvhjulpenhed, livskvalitet og mod på at bruge digital teknologi.

Klar til brug

En anden afgørende årsag til at valget faldt på IBG var, at løsningen kunne anvendes med meget få tilpasninger. For selvom der er store forskelle på handicap- og omsorgs-områderne, så er informations- og dialogbehovene stort set de samme.

GENTOFTE KOMMUNES KRAV TIL PLATFORMEN

• En afprøvet løsning

• Interaktiv og engagerende

• Adgang fra beboernes egne enheder

• Understøtte vidensdeling på tværs af tilbud

• Understøtte kommunikation mellem medarbejdere

• Træning i brug af platformen

• God drift- og supportløsning

• Fremtidssikret

FAKTA OM SØNDERSØHAVE

Søndersøhave er en del af de kommunale Gentofte Plejeboliger og Dagcentre, som består af otte plejeboliger og to dagcentre. Der bor og kommer over 1000 borgere på centrene, som beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

Læs mere om Søndersøhave

Historien om Søndersøhave har været bragt i Ugebrevet Mandag Morgen (oktober 2016).